Equips participant a la Federació Catalana d'Handbol (infantils, cadets, juvenils i sèniors) Temporada 2019 - 2020


ACTUACIÓ DAVANT UNA LESIÓ ESPORTIVA:


Dirigir-se al servei de fisioteràpia del pavelló o trucar al fisioterapeuta del club Oriol Teixidó 636 823 698.


S’efectuarà un diagnòstic, la derivació a la mútua si s’escau, i es planificarà el tractament adequat.


ACTUACIÓ DAVANT UNA URGÈNCIA:

(la mútua defineix urgència com: ‘’Urgencia: Situación caracterizada por la inesperada, repentina y crítica alteración del estado de salud de forma que la vida o capacidad funcional del asegurado están amenazadas.’’ )


Trucar el telèfon 619 818 737 disponible 24 hores i la mútua els indicarà a quin centre es podrà visitar.


NO anar a cap centre abans de trucar a la mútua. Si es va lliurement a qualsevol centre sanitari i aquesta no ha estat autoritzada per la mútua NO es farà càrrec de les despeses.

Abans de les 48 hores posteriors a la visita, dirigir-se al servei de fisioteràpia del club per comunicar la lesió i omplir el comunicat d’accident esportiu que s’haurà d’enviar a la mútua per tal que es faci càrrec de les despeses. De no ser així la mútua NO es farà càrrec de les despeses.


ACTUACIÓ DAVANT UNA URGÈNCIA VITAL:

(la mútua defineix urgència vital com: ‘’Urgencia vital: Cuando en una situación de urgencia el riesgo es de muerte inminente o de grandes lesiones o incapacidades de no mediar una actuación terapéutica con carácter inmediato.’’). És a dir: fractures i luxacions amb deformitat, pèrdues de coneixement o ferides amb hemorràgies que requereixin punts de sutura.

Acudir al centre mèdic més proper o en cas de no ser possible mobilitzar la persona lesionada trucar al 112.


Abans de les 48 hores posteriors a la visita, dirigir-se al servei de fisioteràpia del club per comunicar la lesió i omplir el comunicat d’accident esportiu que s’haurà d’enviar a la mútua per tal que es faci càrrec de les despeses. De no ser així la mútua NO es farà càrrec de les despeses.