POLÍTICA DE PRIVACITAT CLUB JOVENTUT HANDBOL MATARÓ

Mitjançant la present política de privacitat li informem que, en compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades sol·licitades en quants formularis i / o espais en què es requereixi de la seva identificació passaran a formar part d’un fitxer titularitat i responsabilitat de CLUB JOVENTUT HANDBOL MATARÓ, amb domicili a Carrer Terrassa, 33 · Mataró, i proveït de CIF G58101577, Club privat inscrit en el Registre de Clubs i Associacions Esportives, amb el nombre 4284.

La finalitat del tractament:

La informació sol·licitada i facilitada pel titular o el seu representant, en els diferents formularis d’alta de jugador/a, activitats dirigides o casal d’estiu, així com les dades personals vinculades són necessaris per formalitzar la inscripció i desenvolupament de les activitats esportives, i tenen el caràcter d’obligatoris, a excepció dels marcats com a opcionals.

Alhora, les dades de contacte podran ser utilitzades per a la remissió d’informació, novetats i activitats pròpies del Club, promocionades des de l’espai web o bé des del propi CJHM, que es farà pel correu electrònic del club o a traves del programa de gestió de mails Mailchimp. En qualsevol cas, si l’usuari volgués revocar aquest consentiment, ho ha de comunicar per escrit al Responsable de Protecció de Dades, mitjançant correu electrònic a secretaria@cjhmataro.cat

Legitimació de les dades:

El tractament de les dades es troba legitimat pel compliment de les obligacions contractuals derivades de la prelació del servei entre el sol·licitant i CLUB JOVENTUT HANDBOL MATARÓ. Per al cas de la remissió de comunicacions comercials amb les ofertes i promocions per part de patrocinadors i/o col·laboradors del CLUB JOVENTUT HANDBOL MATARÓ, s’obté el consentiment del soci / jugador/a o el seu representant mitjançant formulari i marcació de casella de consentiment corresponent.

La resta de finalitats descrites responen a l’interès legítim de CLUB JOVENTUT HANDBOL MATARÓ en el marc de la prestació de serveis sol·licitats i el compliment de les normatives d’aplicació.
En cas que el consentiment sigui revocat, no tindrà afectació al compliment de la resta d’obligacions contractuals definides, fins a la seva finalització.

Legitimació i exercici de drets:

El soci / jugador/a coneix i consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i en aquells casos que es requereixi del seu consentiment, i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, mitjançant correu electrònic al Responsable de Protecció de Dades a l’adreça secretaria@cjhmataro.cat identificant-se com a soci / jugador/a o representant legal, especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça (domicili social) anteriorment indicada.

Conservació de les dades:

Les seves dades es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa.

Responsabilitat del soci/jugador/a:

El soci / jugador/a garanteix ser major d’edat, o en cas de menors, ser el representant legal del menor, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari, garantint que la informació que facilita en cada un dels formularis en què CLUB JOVENTUT HANDBOL MATARÓ sol·licita les seves dades personals són veraces, adquirint la responsabilitat d’informar CLUB JOVENTUT HANDBOL MATARÓ de qualsevol canvi i / o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.